Årsstämma på distans eller i hybridform som ett färdigt tjänstpaket

Bolagsstämmor är ofta dyra och krångliga att anordna – särskilt om det är många aktieägare. För aktieägare som bor långt bort kan resan till en mötesplats ta längre tid än själva mötet. Med Votech-mjukvaran kan du genomföra ditt årsmöte och tillhörande val och rösta enkelt, säkert och smidigt på plats, på distans eller i hybridformat. Deltagarna kan närvara vid årsstämman till exempel från sin egen hemmasoffa och utöva både yttrande- och rösträtt på distans.

Fördelar

Använd Votech för distans- eller hybridstämma:

Du sparar tid och pengar

Det kommer att ta tid att arrangera mötet. Det är bort från din personals arbetstid.

Möte på plats kräver utrymme och servering.

Ju längre du kommer till ett möte, desto mer tid och pengar slösas bort på att resa.

Allt detta kommer att utelämnas när mötet hålls med Votech på distans. Även ett hybridmöte minskar kostnaderna avsevärt och sparar tid för alla.

Du binder aktieägare

Många tillväxtföretag, t.ex. de som har fått crowdfunding, kan ha hundratals, till och med tusentals aktieägare, runt om i världen.

Med Votech kan alla delta i mötet och beslutsfattningen.
Samtidigt kan de bli bättre engagerade i företagets verksamhet, mål och även till vidare finansiering.

Du agerar transparent

På Votech finns allt mötesmaterial tillgängligt för deltagarna, enkelt på ett ställe. Deltagarna kommer att kunna följa mötet i realtid. Omröstningen lyckas och resultatet syns direkt.

Du agerar i enlighet med aktiebolagslagen

Votech stöder god förvaltning. Materialen är synliga och besluten är transparenta. Möteshistoriken sparas och kan granskas senare vid behov.

Samhällsansvar är allas angelägenhet. Det innebär ansvar för arbetare, konsumenter, samhället och vår gemensamma planet.

Ansvar är etiskt, ekonomiskt, välgörande och omsorg om miljön.

Ett ansvarsfullt bolag ordnar bolagsstämman på distans eller i hybridform. Detta kan även beaktas i ESG-rapporteringen.

Pris från 2490 € + MOMS innehåller allt du behöver.

Votechs röstningssystem gör det möjligt för dig att delta i ett hybridföretagsmöte hemifrån.

Ibland måste bolagsstämmor hållas flera gånger om året. De kräver tid och pengar. Deltagarna kan behöva resa långt för att komma till mötet. Varför inte erbjuda deltagarna möjligheten att delta på distans? Med Votechs nyckelfärdiga lösning kan du erbjuda dina aktieägare deltagande på distans eller i hybridform.

Färdigt tjänstpaket för möten

Kokoussivusto ja sisäänkirjautuminen

Mötessidans layout är skräddarsydd för din organisations visuella utseende.

Programvaran ger en säker inloggning för deltagare med rösträtt. Tillgång till mötet sker genom stark banklegitimation eller en e-post/sms-kod.

Deltagare med rösträtt har rätt att tala, chatta och rösta.

Röstningar

Personval och röstning sker lätt på distans eller på plats. Deltagare kan ha olika antal röster.

Rösträkningen sker automatiskt och resultatet är direkt synligt för alla.

Fullmaktsdeltagande är också möjligt.

Votech stöder både anonym och offentlig röstning. Lösningen säkerställer att rätta personer kan rösta och att deltagarna bara kan rösta en gång.

Streamingtjänst

Om du vill, kommer Votech-teamet att filma och streama mötet för dig. Mötesplatsen är mötesrummet vid din organisation, ett annat valfritt rum eller vårt företags studio i Helsingfors.

Vi förser mötesrummet med inspelningsutrustning, personal, nödvändig mjukvara och backup-anslutning. Dessutom tillhandahåller vi teknisk support till mötesdeltagare vid behov under mötet.

Votechs kontor i Herttonime har en studio där det är lätt att organisera distansmöten och hybridföretagsmöten.

×